>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

นายสนิท ชัยภักดี

  1. Home
  2. »
  3. นายสนิท ชัยภักดี
หน่วยงาน:
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง, 146 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง ระยอง 21000, 04 หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่

CONTACT INFORMATION
Phone: 094-6920906