>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

นางสาวพัทธรีย์ นาคนุช

  1. Home
  2. »
  3. นางสาวพัทธรีย์ นาคนุช
หน่วยงาน:
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง, 146 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง ระยอง 21000, 04 หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

หลักสูตรวิทยาศาสตร์เคมีประยุกต์,การทำสบู่ก้อน,กลีสรีน,สบู่เหลว,สบู่สกุชชี่,สบู่เจลลี่,แจลแอลกอฮอล์,สเปร์แอลกอฮอล์,น้ำหอมกลิ่นดอกไม้,ของเล่นสไลม์

CONTACT INFORMATION
Phone: 091-7757261