>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

นายธีรภัทร์ สุโข

  1. Home
  2. »
  3. นายธีรภัทร์ สุโข
หน่วยงาน:
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง, 146 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง ระยอง 21000, 04 หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

ช่างเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น,ช่างติดตั้งแอร์,ช่างก่ออิฐ,ฉาบปูน,ปูกระเบื้อง

CONTACT INFORMATION
Phone: 0808031451