>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

นางสาวยุพิน พยัคฆพฤกษ์

  1. Home
  2. »
  3. นางสาวยุพิน พยัคฆพฤกษ์
หน่วยงาน:
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง, 146 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง ระยอง 21000, 04 หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

การสานจากเส้นพลาสติก

CONTACT INFORMATION
Phone: 086-8169926