>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

นางนฤมล ศรีจันทร์แจ้ง

  1. Home
  2. »
  3. นางนฤมล ศรีจันทร์แจ้ง
หน่วยงาน:
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง, 146 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง ระยอง 21000, 04 หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

งานสร้างสรรค์ (กระเป๋าหนัง)

CONTACT INFORMATION
Phone: 0618242415