>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

นางสาวลลนา เหลืองอร่าม

  1. Home
  2. »
  3. นางสาวลลนา เหลืองอร่าม
หน่วยงาน:
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง, 146 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง ระยอง 21000, 04 หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

พาณิชยกรรม,การทำปอเปี๊ยะทอด,สลัดโรล

CONTACT INFORMATION
Phone: 061-2053106