>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

นางคะนึง ไกรลพ

  1. Home
  2. »
  3. นางคะนึง ไกรลพ
หน่วยงาน:
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง, 146 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง ระยอง 21000, 04 หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

ศิลปะประดิษฐ์,การจัดดอกไม้แห้ง

CONTACT INFORMATION
Phone: 096-9209699