>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

นางสายฝน พันธุ์อุดม

  1. Home
  2. »
  3. นางสายฝน พันธุ์อุดม
หน่วยงาน:
กศน.อำเภอบ้านค่าย, 111/11 หมู่ 1 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง, 04 หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

การทำกระเป๋าผ้าด้นมือ

CONTACT INFORMATION
Phone: 038- 016284