>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

นางสาวกัณญานันท์ ใจดี

  1. Home
  2. »
  3. นางสาวกัณญานันท์ ใจดี
หน่วยงาน:
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง, 146 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง ระยอง 21000, 04 หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

ด้านการคหกรรม (การทำบัวลอยสายรุ้ง)

CONTACT INFORMATION
Phone: 098-4599545