>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

นายอนุวัฒน์ รักษากิจ

  1. Home
  2. »
  3. นายอนุวัฒน์ รักษากิจ
หน่วยงาน:
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง, 146 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง ระยอง 21000, 04 หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

ด้านงานช่างพื้นฐาน (ช่างประปา)

CONTACT INFORMATION
Phone: 087-9976225