>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

นางกัญชลิกา เตมีประเสริฐ

  1. Home
  2. »
  3. นางกัญชลิกา เตมีประเสริฐ
หน่วยงาน:
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง, 146 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง ระยอง 21000, 04 หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

ด้านการทำเจล,แอลกอฮอล์ล้างมือ

CONTACT INFORMATION
Phone: 081 699 9969