>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

นางจันทิมันต์ ดาบเงิน

  1. Home
  2. »
  3. นางจันทิมันต์ ดาบเงิน
หน่วยงาน:
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง, 146 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง ระยอง 21000, 04 หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

ด้านการถักกระเป๋าจากเชือกร่ม

CONTACT INFORMATION
Phone: 081 761 5521