>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

นางณิศชญามณฑ์ ศรีประเสริฐ

  1. Home
  2. »
  3. นางณิศชญามณฑ์ ศรีประเสริฐ
หน่วยงาน:
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง, 146 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง ระยอง 21000, 04 หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

ด้านการเกษตร (การปลูกพืช การเพาะต้นอ่อนผักบุ้ง)

CONTACT INFORMATION
Phone: 098 426 4932