>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

นางสาวกรองทิพย์ เพียรพิจิตร

  1. Home
  2. »
  3. นางสาวกรองทิพย์ เพียรพิจิตร
หน่วยงาน:
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง, 146 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง ระยอง 21000, 04 หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

ด้านงานศิลปประดิษฐ์,งานคหหกรรม

CONTACT INFORMATION
Phone: 087-7821327