>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

นายอัครวิชย์ เทพาสิต

  1. Home
  2. »
  3. นายอัครวิชย์ เทพาสิต
หน่วยงาน:
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานระยอง, 153/4 ถ.สุขุมวิท ต.ตะพง อ.เมือง ระยอง 21000, 03 หน่วยงานและเครือข่ายสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

การตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว

CONTACT INFORMATION
Phone: 08 1575 7019