>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

นางปิยะดา ควรหา

  1. Home
  2. »
  3. นางปิยะดา ควรหา
หน่วยงาน:
ชมรมร้านอาหารจังหวัดระยอง, ไม่ระบุ, 03 หน่วยงานและเครือข่ายสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

อาหารชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว,การบริการร้านอาหารเพื่อการท่องเที่ยว,สถานประกอบการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

CONTACT INFORMATION
Phone: 06 4646 6966