>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

นายมนตรี ยิ้มเยื้อน

  1. Home
  2. »
  3. นายมนตรี ยิ้มเยื้อน
หน่วยงาน:
บ้านมาบเหลาชะโอน, หมู่ 5 ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง 21190, 03 หน่วยงานและเครือข่ายสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

สินค้าโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว,เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน,การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน

CONTACT INFORMATION
Phone: 08-6045-3938