>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

นางสารภี ถวิล

  1. Home
  2. »
  3. นางสารภี ถวิล
หน่วยงาน:
ชุมชนท่องเที่ยวบ้านทะเลน้อย, 4/1 หมู่ 6 ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110, 03 หน่วยงานและเครือข่ายสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

อาหารชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว

CONTACT INFORMATION
Phone: 0000000000