>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

นางกาญจนา บูรณชาติ

  1. Home
  2. »
  3. นางกาญจนา บูรณชาติ
หน่วยงาน:
ชุมชนท่องเที่ยวปากน้ำประแส, สำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำประแส หมู่ 2 ต.ปากน้ำกระแส อ.แกลง จ.ระยอง 21170, 03 หน่วยงานและเครือข่ายสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

การจัดการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์,มาตรฐานด้านการท่องเที่ยวและบริการ

CONTACT INFORMATION
Phone: 08 5329 7384