>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

นางสุภัทร วงษ์ศรี

  1. Home
  2. »
  3. นางสุภัทร วงษ์ศรี
หน่วยงาน:
ชุมชนท่องเที่ยวบ้านวังหว้า, 23/3 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110, 03 หน่วยงานและเครือข่ายสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว,การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน,การจัดการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์,มาตรฐานด้านการท่องเที่ยวและบริการ,เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน

CONTACT INFORMATION
Phone: 08 9931 5800