>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

นายปรีชา สรรเสริญ

  1. Home
  2. »
  3. นายปรีชา สรรเสริญ
หน่วยงาน:
ชุมชนท่องเที่ยวบ้านทะเลน้อย, 4/1 หมู่ 6 ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110, 03 หน่วยงานและเครือข่ายสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว,การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน,การจัดการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์,มาตรฐานด้านการท่องเที่ยวและบริการ,เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน

CONTACT INFORMATION
Phone: 08 1864 9086