>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

นางจุฑารัตน์ ขาวคม

  1. Home
  2. »
  3. นางจุฑารัตน์ ขาวคม
หน่วยงาน:
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง, 75/28 ถนน สุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง ระยอง 21000, 03 หน่วยงานและเครือข่ายสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว,การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน,การจัดการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์,มาตรฐานด้านการท่องเที่ยวและบริการ,

CONTACT INFORMATION
Phone: 08 0269 2465