>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

นายพงษ์อนันต์ จันทร์ไพร

  1. Home
  2. »
  3. นายพงษ์อนันต์ จันทร์ไพร
หน่วยงาน:
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง, 75/28 ถนน สุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง ระยอง 21000, 03 หน่วยงานและเครือข่ายสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว,การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน,การจัดการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์,มาตรฐานด้านการท่องเที่ยวและบริการ,วิทยาศาสตร์กีฬา,กีฬาและนันทนาการ

CONTACT INFORMATION
Phone: 08 9873 3001