>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

น.ส.เพ็ญศิกา บุญจันทร์

  1. Home
  2. »
  3. น.ส.เพ็ญศิกา บุญจันทร์
หน่วยงาน:
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านตะเกราทองตำบลบ้านแลง, หมู่ 6 ต.บ้านแลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง, 02 หน่วยงานและเครือข่ายสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

การผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา,ผลิตน้ำหมักชีวภาพ,ทำกับดักแมลงวันผลไม้

CONTACT INFORMATION
Phone: 089-8975237