>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

นายสุทัศน์ วงษ์เสงี่ยม

  1. Home
  2. »
  3. นายสุทัศน์ วงษ์เสงี่ยม
หน่วยงาน:
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านมาบผักแว่นตำบลบ้านแลง, หมู่ 4 ต.บ้านแลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง, 02 หน่วยงานและเครือข่ายสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

การผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา,ผลิตน้ำหมักชีวภาพ,ทำกับดักแมลงวันผลไม้

CONTACT INFORMATION
Phone: 081-7044331