>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

นายขจรศักดิ์ อัมพรมหา

  1. Home
  2. »
  3. นายขจรศักดิ์ อัมพรมหา
หน่วยงาน:
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลนาตาขวัญ, หมู่ 4 ต.นาตาขวัญ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง, 02 หน่วยงานและเครือข่ายสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

การผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา/เชื้อราบิวเวอเรีย,กับดักแมลงวันผลไม้

CONTACT INFORMATION
Phone: 089-5056860