>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

นายวิหาญ สุวรรณราย

  1. Home
  2. »
  3. นายวิหาญ สุวรรณราย
หน่วยงาน:
ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลตะพง, หมู่ 11 ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง, 02 หน่วยงานและเครือข่ายสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

การผลิตปุ๋ยหมักชนิดแห้ง/ชนิดน้ำ,การตรวจวิเคราะห์ดิน,ทำกับดักแมลงวันผลไม้,การผสมปุ๋ยเคมีเพื่อลดต้นทุนผลิต

CONTACT INFORMATION
Phone: 088-2119434