>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

นางประไพพิศ ไชยวัฒนะ

  1. Home
  2. »
  3. นางประไพพิศ ไชยวัฒนะ
หน่วยงาน:
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านมาบจันทร์ตำบลแกลง, หมู่ 7 ต.แกลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง, 02 หน่วยงานและเครือข่ายสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

ตรวจวิเคราะห์ดิน,ผลิตปุ๋ยหมัก,ผสมปุ๋ยเคมี,การผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา,ผลิตเชื้อราบิวเวอเรีย,ทำกับดักแมลงวันผลไม้

CONTACT INFORMATION
Phone: 089-8522721