>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

นายณรงค์ เที่ยงสุนทร

  1. Home
  2. »
  3. นายณรงค์ เที่ยงสุนทร
หน่วยงาน:
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอเมืองระยอง, 185/3 หมู่ 7 ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง, 02 หน่วยงานและเครือข่ายสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

เศรษฐกิจพอเพียง,การเลี้ยงไก่ไข่

CONTACT INFORMATION
Phone: 092-8627039