>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

นายสุนทร คชรินทร์

  1. Home
  2. »
  3. นายสุนทร คชรินทร์
หน่วยงาน:
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอเมืองระยอง, 185/3 หมู่ 7 ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง, 02 หน่วยงานและเครือข่ายสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

เศรษฐกิจพอเพียง,การเลี้ยงไก่ไข่,การเลี้ยงโคเนื้อ,

CONTACT INFORMATION
Phone: 088-2012921