>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

นายชัยยุทธ เรืองเอี่ยม

  1. Home
  2. »
  3. นายชัยยุทธ เรืองเอี่ยม
หน่วยงาน:
ศูนย์เรียนรู้กลุ่มประมงเรือเล็กเก้ายอด, เลขที่ 12 ต.ปากน้ำ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง, 02 หน่วยงานและเครือข่ายสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

การทำประมงพื้นบ้าน

CONTACT INFORMATION
Phone: 086 - 8369916