>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

นายสนิท ชัยภักดี

  1. Home
  2. »
  3. นายสนิท ชัยภักดี
หน่วยงาน:
ศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน, เลขที่ 69/1 หมู่ที่ 1 ต.สำนักทอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง, 02 หน่วยงานและเครือข่ายสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน

CONTACT INFORMATION
Phone: 094-9627976