>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

นางพอใจ จันทร์พิทักษ์

  1. Home
  2. »
  3. นางพอใจ จันทร์พิทักษ์
หน่วยงาน:
ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงปลาน้ำจืดแบบผสมผสาน, หมู่ที่ 7 ต.เพ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง, 02 หน่วยงานและเครือข่ายสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

การเลี้ยงปลากินพืช

CONTACT INFORMATION
Phone: 099-3378509