>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

นายณรงค์ โพธิ์แก้ว

  1. Home
  2. »
  3. นายณรงค์ โพธิ์แก้ว
หน่วยงาน:
ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงปลาน้ำจืดแบบผสมผสาน, เลขที่ 8/8 หมู่ที่ 5 ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง, 02 หน่วยงานและเครือข่ายสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

การเลี้ยงปลาน้ำจืดแบบผสมผสาน
การปลูกมะพร้าวบริเวณรอบบ่อเลี้ยงปลา

CONTACT INFORMATION
Phone: 081 7937216