>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

นายพัลลภ ฉายวิมล

  1. Home
  2. »
  3. นายพัลลภ ฉายวิมล
หน่วยงาน:
ศูนย์การเรียนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ (ปลาสลิด), เลขที่ 11 หมู่ที่ 1 ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง, 02 หน่วยงานและเครือข่ายสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์

CONTACT INFORMATION
Phone: 081 - 9962969