>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

น.ส.กชกร คุ้มญาติ

  1. Home
  2. »
  3. น.ส.กชกร คุ้มญาติ
หน่วยงาน:
ศูนย์เรียนรู้สวนท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านสวนสมฤทัย, หมู่ 9 ต.กะเฉด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง, 02 หน่วยงานและเครือข่ายสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

สวนท่องเที่ยวเชิงเกษตร,การผลิตมังคุดคุณภาพ

CONTACT INFORMATION
Phone: 089-1232168