>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

นายอานุภาพ กระจ่างแจ้ง

  1. Home
  2. »
  3. นายอานุภาพ กระจ่างแจ้ง
หน่วยงาน:
ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์การเกษตรเมืองระยอง จำกัด, 185/3 หมู่ 7 ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง, 02 หน่วยงานและเครือข่ายสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

การบริหารจัดการภายในองค์กรที่ดี

CONTACT INFORMATION
Phone: 092-8627039