>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

นายชยพล โพธิ

  1. Home
  2. »
  3. นายชยพล โพธิ
หน่วยงาน:
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 19, 369 หมู่ที่ 1 ตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง Changwat Rayong, Rayong, Thailand 21140, 02 หน่วยงานและเครือข่ายสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

การจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม

CONTACT INFORMATION
Phone: 085-9652302