>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

นายเจษฎา จันทโชติ

  1. Home
  2. »
  3. นายเจษฎา จันทโชติ
หน่วยงาน:
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง, ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150, 02 หน่วยงานและเครือข่ายสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

การดำเนินธุรกิจ การตลาด การเชื่อมโยง
และการสร้างเครือข่ายสหกรณ์,อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์

CONTACT INFORMATION
Phone: 086-1307471