>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

นายกวิน ตั้งจิตธาดา

  1. Home
  2. »
  3. นายกวิน ตั้งจิตธาดา
หน่วยงาน:
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง, ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150, 02 หน่วยงานและเครือข่ายสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

การบริหารการจัดการกลุ่มที่ดีมีประสิทธิภาพ,อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์,การจัดตั้งสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร

CONTACT INFORMATION
Phone: 089-6022977