>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

นางสาวกุสุมา รอดแผ้วพาล

  1. Home
  2. »
  3. นางสาวกุสุมา รอดแผ้วพาล
หน่วยงาน:
ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง, 320 ถนนสุขุมวิท ตำบล ห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง ระยอง 21150, 02 หน่วยงานและเครือข่ายสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลัง

CONTACT INFORMATION
Phone: 084-3598833