>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

นางสาวศิริลักษณ์ ล้านแก้ว

  1. Home
  2. »
  3. นางสาวศิริลักษณ์ ล้านแก้ว
หน่วยงาน:
ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง, 320 ถนนสุขุมวิท ตำบล ห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง ระยอง 21150, 02 หน่วยงานและเครือข่ายสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

แมลงศัตรูมันสำปะหลังและการจัดการ

CONTACT INFORMATION
Phone: 089-6590553