>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

นายกุลชาต นาคจันทึก

  1. Home
  2. »
  3. นายกุลชาต นาคจันทึก
หน่วยงาน:
ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง, 320 ถนนสุขุมวิท ตำบล ห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง ระยอง 21150, 02 หน่วยงานและเครือข่ายสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

การปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลัง และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อ

CONTACT INFORMATION
Phone: 086-5154490