>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

นางสุวลักษณ์ อะมะวัลย์

  1. Home
  2. »
  3. นางสุวลักษณ์ อะมะวัลย์
หน่วยงาน:
ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง, 320 ถนนสุขุมวิท ตำบล ห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง ระยอง 21150, 02 หน่วยงานและเครือข่ายสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

พันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลัง

CONTACT INFORMATION
Phone: 097-9855958