>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

นางวัลลีย์ อมรพล

  1. Home
  2. »
  3. นางวัลลีย์ อมรพล
หน่วยงาน:
ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง, 320 ถนนสุขุมวิท ตำบล ห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง ระยอง 21150, 02 หน่วยงานและเครือข่ายสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

ปฐพีวิทยา/การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินมันสำปะหลัง
และอ้อยการเพิ่มประสิทธิภาภพการผลิตมันสำปะหลังและอ้อย

CONTACT INFORMATION
Phone: 098-8178649