>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

นายวระพล สุดชาฎา

  1. Home
  2. »
  3. นายวระพล สุดชาฎา
หน่วยงาน:
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก, ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130, 02 หน่วยงานและเครือข่ายสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

บรรยากาศประยุกต์ หลักสูตร
การคัดแปรสภาพอากาศ การปฏิบัติการฝนหลวง

CONTACT INFORMATION
Phone: 091-7741471