>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

นายกิตติพศ สอนสุภาพ

  1. Home
  2. »
  3. นายกิตติพศ สอนสุภาพ
หน่วยงาน:
โครงการชลประทานระยอง, ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง ระยอง 21000, 02 หน่วยงานและเครือข่ายสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

การบริหารจัดการน้ำ อ่างเก็บน้ำดอกกราย ฝายบ้านค่าย

CONTACT INFORMATION
Phone: 088-2826693