>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

นายชนาภัทร เหยือกเงิน

  1. Home
  2. »
  3. นายชนาภัทร เหยือกเงิน
หน่วยงาน:
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง, 37 หมู่ 3 เทศบาลตำบลเนินพระ ถนนกรอกยายชา เมืองระยอง ระยอง 21150, 02 หน่วยงานและเครือข่ายสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

ตรวจร่างกายเบื้องต้นในสัตว์เลี้ยง
สำหรับประชาชนทั่วไป

CONTACT INFORMATION
Phone: 089-4998585