>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

นางสาวณัฐนันท์ ประเสริฐ

  1. Home
  2. »
  3. นางสาวณัฐนันท์ ประเสริฐ
หน่วยงาน:
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง, 37 หมู่ 3 เทศบาลตำบลเนินพระ ถนนกรอกยายชา เมืองระยอง ระยอง 21150, 02 หน่วยงานและเครือข่ายสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

โรคพิษสุนัขบ้า,โรคระบาดในปศุสัตว์,โรคเลี้ยงสัตว์,เทคนิคการดูแลสัตว์เบื้องต้น,การทำวัคซีนในสัตว์เลี้ยง,วัคซีนที่จำเป็นสำหรับปศุสัตว์

CONTACT INFORMATION
Phone: 038-686644