>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

นายดนัยศักดิ์ เย็นใจ

  1. Home
  2. »
  3. นายดนัยศักดิ์ เย็นใจ
หน่วยงาน:
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง, 37 หมู่ 3 เทศบาลตำบลเนินพระ ถนนกรอกยายชา เมืองระยอง ระยอง 21150, 02 หน่วยงานและเครือข่ายสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

การเลี้ยงไก่ไข่,การเลี้ยงไก่พื้นเมือง

CONTACT INFORMATION
Phone: 038-686644